Over het museum

In Museum Eenigenburg wijst een levensgroot kompas naar markante zaken in het landschap. Naar de terpen, de Westfriese Omringdijk, de resten van het kasteel ‘t Huys te Nuwendore, het daglonershuisje en het verkavelde landschap waar ooit eilanden waren. In het museum kun je zelf, op je eigen manier, in eigen tempo en gericht op wat je zelf wilt weten, een vleugje historie opdoen. En een beetje meebeleven hoe onze voorouders hebben gestreden. Tegen het water, tegen de armoede, tegen de graaf die belasting kwam eisen, tegen de kerk die een bepaald geloof wilde afdwingen. Het is allemaal te zien en te beleven in Eenigenburg.

De permanente tentoonstelling van Museum Eenigenburg is tot stand gekomen met steun van:

        

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Museum Eenigenburg vertelt ook het verhaal van de familie Eenigenburg, een familie die haar geluk in het Verre Westen ging beproeven. Gerrit en Jannetje Eenigenburg waren zogenoemde separatisten. Zij hingen een andere interpretatie van de Bijbel aan en werden daarmee verketterd. In 1849 besloten ze om met hun vier kinderen naar Amerika te emigreren.

De reis met de 'Massachussets of Boston’, waarvan een replica in het museum wordt tentoongesteld, was zwaar. Het echtpaar Eenigenburg verloor drie kinderen voordat ze in het beloofde land voet aan wal zetten.
De familie bouwde een bestaan op dat zich tot over de huidige generatie uitstrekt. Het geslacht Eenigenburg (in de USA) was nauw betrokken bij het opstellen van een waarheidsgetrouw relaas.

Bij de verwijzing op het tijdkompas kun je in het museum, maar ook hier op de website, allerlei digitale informatie vinden over de onderwerpen die je ziet. Met die kennis is het leuk om een uitstap te maken. Je ziet buiten de terpen en weet wanneer ze door mensen zijn gemaakt. Je kunt je voorstellen hoe de zee ruiste achter de Omringdijk. De toren van 't Huys te Nuwendore is ineens herkenbaar als de donjon van het kasteel. En in het daglonershuisje vertelt een aansprekend portret over de beelden die je ziet en hoe men leefde in de negentiende eeuw in Eenigenburg.

Op 16 oktober 1987 werd de stichting opgericht door W.K. van Schoneveld.

Doelstellingen:

 • het onderzoeken, vastleggen, en publiceren van de geschiedenis van Eenigenburg en haar bewoners.
 • het verzamelen, behouden, restaureren, archiveren en exposeren van objecten van historische betekenis, zoals schilderijen, prenten, foto's en gebruiksvoorwerpen, .
 • het verkrijgen en restaureren van onroerende zaken van historisch belang en het adviseren daarbij.

Bestuur:

 • Cor Beemsterboer, voorzitter
 • Jaap Rengersen, secretaris
 • Douwe van den Berg, penningmeester
 • Petra Taams, PR en communcatie
 • Hans van der Geest-Donkers, coördinatie tentoonstellingen
 • Erica Koning , algemene zaken

Documentatiegroep:

 • Else Hanraads
 • Nel Beemsterboer
 • Rina van den Berg
 • Hans van der Geest
 • Roos Mercier
 • Hélène de Vree